шоу рум: м.Київ, Воздвиженська, 48телефон: +38(068)457-90-93


шоу рум: м.Київ, Воздвиженська, 48телефон: +38(068)457-90-93


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(пропозиція ФОП Климчук Олег Васильович про укладення договору роздрібної купіль-продажу дистанційним способом)
м. Київ
Фізична особа-підприємець Климчук Олег Васильович надалі за текстом «Продавець» публікує даний договір який договором публічної оферти відповідно до ст. 641 Цивільного Кодексу України, і містить в собі пропозицію Продавця про укладення з будь-якою фізичною особою, яка досягла 18 річного віку, або юридичною особою, надалі за текстом «Покупець» договору роздрібної купівлі-продажу товарів на підставі ознайомлення з описом товару, представленого на Сайті: shop.mrandmrsfragrance.in.ua
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Покупець – фізична або юридична особа, яка розміщує замовлення на Сайті, або зазначена як одержувач Товару. Погоджуючись з умовами оферти, Покупець підтверджує, що він є дієздатною осою, яка досягла 18 річного віку, або є представником діючої компанії, та які мають необхідні документи для вчинення дій від імені цієї юридичної особи.Продавець – Фізична особа-підприємець Климчук Олег Васильович.Інтернет магазин – інтернет-сайт, розташований за адресою: mrandmrsfragrance.in.ua в мережі Інтернет. На даному сайті представлені Товари, пропоновані Продавцем своїм Покупцям, а також умови доставки, оплати, повернення та обміну цих Товарів.Сайт - shop.mrandmrsfragrance.in.uaОферта - публічна пропозицією Продавця, адресованим будь-якій фізичній/ юридичній особі, про укладення договору роздрібної купівлі-продажу Товару (далі - «Договір») на умовах, що містяться в Оферті, включаючи всі її додатки.Акцепт - повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору. Акцептом є факт оформлення Покупцем Замовлення на запропонований Продавцем Товар. Оформлення Замовлення означає прийняття (згоду) Покупця з умовами цієї Оферти в повному обсязі без будь-яких обмежень, вилучення, застережень або виключень.Товар - об'єкт матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і представлений до продажу на Сайті. Товари представлені на Сайті через фото-зразки, що є власністю Продавця.Замовлення - намір Покупця придбати визначений ним Товар виражене шляхом заповнення Покупцем електронної форми, представленої на Сайті Продавця або усно, за вказаним телефоном на Сайті.Доставка - послуги з доставки Товару за адресою, вказаною Покупцем, і передача його Покупцеві, або особі, вказаній Покупцем.Кур'єрська служба - третя особа, яка визначається Продавцем та здійснює доставку Товару Покупцеві.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується продати, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар за цінами, вказаними в описі Товару на відповідній сторінці сайту Продавця на дату оформлення Замовлення, на умовах цієї Оферти, чинна редакція якої розміщена на Сайті Продавця. Договір вважається укладеним з моменту отримання продавцем повідомлення про намір Покупця придбати товар у вигляді оформленого Замовлення на покупку товару.
3. ОПИСАННЯ ТА ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Наявність Товарів, представлених на Сайті Продавця, визначається індивідуальним статусом Товару, що відображається в каталозі, а також на картці Товару з його докладним описом. Частина Товару, представлена на Сайті, супроводжується фотографіями, які є власністю Продавця. Зображення і вартість товару, інформація про його наявності на складі, ароматах, вказані на сайті Продавця.3.2. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті Продавця, не є рекламою, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: форма, розмір і упаковка. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед укладанням Договору Покупець має право звернутися за консультацією за контактним телефоном Продавця у казаном на сайті.3.3. Товар може мати незначні відмінності від зображення, представленого на Сайті за формою, розміром або іншими параметрами. Товар у випадках, передбачених законодавством України, має всі необхідні сертифікати і повністю відповідає нормам і вимогам законодавства України.3.4. Продаж Товару відповідно до умов Договору здійснюється в режимі реального часу (цілодобово). Продавець має право в будь-який час змінювати вартість товару і інформацію про його наявності на свій розсуд. Після оформлення Покупцем Замовлення вартість зазначених їм в замовленні Товарів зміні не підлягає.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем одним із таких способів:- Самостійно з використанням сервісу Сайту Продавця.4.2. При оформленні Замовлення Покупець зобов'язується повідомити наступну інформацію:- Прізвище, ім'я, по батькові (українською мовою, російською або англійською мовою) або найменування юридичної особи;- Фактична адреса доставки Товару;- Адреса електронної пошти (при оформленні Замовлення на Сайті);- контактний телефон;- Найменування Товару, код Товару, кількість Товару;- Додаткову інформацію на розсуд Покупця.4.3. Факт отримання Замовлення Покупця підтверджується Продавцем одним із таких способів:- Шляхом вчинення Продавцем вихідного дзвінка по одному з контактних телефонів, вказаних Покупцем, за умови, що Покупець зазначив, щоб з ним зв’язався Продавець, і подальшого підтвердження Покупцем відомостей, що містяться в замовленні, і /або уточнення умов Доставки;- Напрямком Продавцем повідомлення за адресою електронної пошти Покупця та смс повідомлення.4.4. При цьому Замовлення приймається Продавцем до виконання тільки після узгодження складу Замовлення, його вартості та способу доставки.4.5. У момент оформлення Замовлення присвоюється індивідуальний номер, який повідомляється Покупцеві.
5. ОПЛАТА ТОВАРУ
5.1. Покупець при оформленні Замовлення вибирає один із запропонованих йому способів оплати товару:- Банківською картою при оформленні замовлення;- Готівковий розрахунок кур'єру при отриманні замовлення;- Накладний платіж (при отримання замовлення поштовим відправленням).5.2. Попередня оплата Товару банківською картою при самостійному оформленні Замовлення на Сайті Продавця здійснюється Покупцем одним із таких способів:- Шляхом здійснення операції з оплати Товару з використанням Картки в порядку, встановленому чинним законодавством України та договором між кредитною організацією, емітованих карток, і Покупцем;- Шляхом здійснення операцій з електронними грошима відповідно до Закону України № 2346-ІІІ від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».5.3. Оплата Замовлення за фактом отримання Товару здійснюється Покупцем представнику Кур'єрської служби готівковими коштами з дотриманням вимог чинного законодавства України. Оплата Товару і видача касового чека (іншого документа) проводиться в момент передачі Товару від Кур'єрської служби Покупцеві.
6. ДОСТАВКА ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Умови здійснення Доставки Товару, а саме термін здійснення Доставки і її вартість, встановлюються Продавцем і розміщуються на Сайті. Підсумкова вартість Замовлення, включаючи вартість доставки обраним Покупцем способом, розраховується індивідуально і повідомляється Покупцеві в момент підтвердження Замовлення. Вартість доставки може бути змінена при зміні адреси доставки замовлення. Оплата доставки здійснюється Покупцем одночасно з оплатою Замовлення.6.2. Доставка Товару може бути здійснена Продавцем із залученням Кур'єрських служб.6.3. При Доставці Замовлення вручається безпосередньо Покупцеві, або іншій особі, зазначеній Покупцем в якості отримувача Замовлення.6.4. При врученні передплаченого Замовлення Кур'єр, з метою запобігання випадків шахрайства, має право вимагати документи, що засвідчують особу одержувача. При цьому Продавець гарантує Конфіденційність і захист Персональної інформації одержувача.6.5. При Доставці Товару Покупцеві необхідно перевірити цілісність зовнішньої упаковки посилки, після чого поставити на бланку дату і підпис, підтвердивши тим самим відсутність претензій до зовнішнього вигляду і цілісності упаковки. Розпаковка Товару, що знаходиться в замовленні, можлива тільки після повної оплати Замовлення.6.6. Право власності на Товар, а також ризик його випадкової загибелі або пошкодження, переходять до Покупця з моменту отримання Покупцем оплаченого Товару.6.7. Замовлення вважається доставленим в момент його передачі Покупцеві. Беручи Товар Покупець підтверджує виконання Замовлення.
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
7.1. Відповідно до по Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» Товар який продається Продавцем поверненню та обміну не підлягає.7.2. При відмові Покупця від Замовлення в момент доставки Покупцем оплачуються витрати Продавця на доставку Замовлення в розмірі, зазначеному в накладній.7.3. Поверненню товару неналежної якості підлягає тільки електронні дифузори.7.4. Повернення товару неналежної якості (електронних дифузорів) здійснюється на умовах гарантійного талону.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Покупець самостійно несе відповідальність за зміст і достовірність наданих при укладанні Договору даних. Продавець звільняється від відповідальності за порушення умов Доставки у разі повідомлення Покупцем при укладенні Договору недостовірних даних про себе.8.2. Невиконання Покупцем обов'язків по внесенню попередньої оплати Товару у відповідності до вказаного в п. 5.3 термін буде визнаватися Продавцем як одностороння відмова Покупця від виконання Договору, що буде означати розірвання Договору, укладеного між Покупцем і Продавцем, в односторонньому порядку (за ініціативою Покупця) і спричинить припинення:- Обов'язки Продавця перед Покупцем продати останньому Товар на умовах попередньої оплати;- Права вимоги Покупця до Продавця щодо продажу Покупцеві Товару на умовах попередньої оплати.8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Покупцем Товарів, куплених за Договором.8.4. Продавець залишає за собою право відмовити в укладенні договору Покупцю в разі його систематичного відмови від отримання замовлених раніше Товарів, що прирівнюється до зловживання правом.
9. ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ
9.1. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи покупця; адреса доставки; контактний телефон) з метою:- Виконання умов цього Договору;- Доставки Покупцеві замовленого Товару.9.2. Здійснюючи Замовлення Товару в Інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення доставки замовленого Товару і виконання умов цього Договору.9.3. При зборі та обробці персональних даних Покупців, Продавець не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п.9.1 цього Договору.9.4. Доступ до персональних даних Покупців мають тільки особи, що мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.9.5. Інформація про Покупця може бути передана державним органам тільки у відповідності до вимог чинного законодавства України.9.6. Продавець має право направляти Покупцеві рекламні або інформаційні повідомлення. Покупець має право відмовитися від рекламно-інформаційних повідомлень, направивши Продавцеві відповідне письмове повідомлення.
10. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
10.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Сайті Продавця, є власністю Продавця. Використання будь-якими третіми особами такої інформації і/або зображень без згоди Продавця є порушенням прав Продавця і може спричинити за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і та інші природні явища), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і мобілізація), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. До відносин між Покупцем і Продавцем, неврегульованим цим Договором застосовується законодавство України.12.2. Всі суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди спір може бути переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.12.3. Продавець має право в будь-який час вносити зміни в умови цієї Оферти, Договору роздрібної купівлі-продажу, повідомивши про це Покупця і інших осіб шляхом розміщення тексту цієї Оферти в новій редакції на Сайті Продавця. Зміни вступають в силу для Покупців і третіх осіб з дати розміщення тексту Пропоновані можливості в новій редакції на Сайті Продавця або дати, зазначеної в Оферті.
© 2016-2024